Γενικοί Όροι Χρήσης

1. Η κάρτα μέλους Bonus παρέχεται δωρεάν στον κάτοχό της, δεν είναι πιστωτική κάρτα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συλλογή πόντων με σκοπό την εξαργύρωσή τους, όταν και όπως αυτά ορίζονται κατά την απόλυτη κρίση της ΣΙΚΑΛΙΑΣ

2. Συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής μέλους, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, ώστε η ΣΙΚΑΛΙΑΣ να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή. 
Μπορείτε, οποτεδήποτε το θελήσετε, να ζητήσετε εγγράφως είτε την ενημέρωσή σας για τα προσωπικά στοιχεία σας που θα διατηρεί η ΣΙΚΑΛΙΑΣ, είτε την τροποποίηση αυτών ή ακόμα και διαγραφή των στοιχείων με ταυτόχρονη διαγραφή σας από το πρόγραμμα της κάρτας Bonus χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση της ΣΙΚΑΛΙΑΣ απέναντί σας.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση πόντων είναι η αγορά προϊόντων από τα καταστήματά μας αξίας 1,00 ευρώ για κάθε πόντο και η επίδειξη της κάρτας κατά την στιγμή της αγοράς και συγκεκριμένα πριν περαστούν τα προϊόντα από τον οπτικό αναγνώστη (scanner) του ταμείου.

4. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, θα αντικαταστήσουμε την κάρτα αυτές και θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μεταφέρουμε τους πόντους της απολεσθήσας κάρτας στην καινούρια κάρτα.

5. Σε περίπτωση που ξεχάσετε την κάρτα στο σπίτι, πείτε απλά στο ταμείο το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου που έχετε συμπληρώσει στην αίτηση Bonus και δε χάνετε τους πόντους που δικαιούστε με τις αγορές σας.

6. Εξαργύρωση δικαιούστε, μόνον όταν έχετε συγκεντρώσει τον αριθμό των πόντων που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εξαργύρωση που επιθυμείτε και μόνο με την επίδειξη της κάρτας Bonus ή της αστυνομικής ταυτότητας του κατόχου. 
Οι εξαργυρώσεις μπορούν να συμψηφιστούν με ισόποσες αγορές στο φαρμακείο ΣΙΚΑΛΙΑΣ

7. Κάθε φορά που επιστρέφετε προϊόντα που έχετε ήδη εξαργυρώσει, θα αφαιρούνται από την κάρτα σας οι πόντοι που αντιστοιχούν στην αξία των προϊόντων που επιστρέφετε.

8. Από τη συμμετοχή στην κάρτα μέλους Bonus εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της ΣΙΚΑΛΙΑΣ καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

9. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε την κάρτα Bonus για περισσότερο από 12 μήνες, η ΣΙΚΑΛΙΑΣ, έχει δικαίωμα να την ακυρώσει.

10. Τα προνόμια της κάρτας Bonus δεν ισχύουν για αγορές με τιμολόγια χονδρικής που εμπεριέχουν ειδικές τιμές ή έκπτωση συνόλου. Δεν ισχύουν επίσης για αγορές φαρμάκων ή προϊόντων με ειδικές τιμές.

11. Οι πιο πάνω γενικοί όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν ή το πρόγραμμα της κάρτας Bonus να τερματιστεί.

Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της ΣΙΚΑΛΙΑΣ, γίνει κακή χρήση της κάρτας από τον κάτοχό της ή ο κάτοχός της υποπέσει σε ποινικά αδικήματα, η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε μονομερή διαγραφή του μέλους από το πρόγραμμα χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεσή του.